DENETLEME KURULU

Adı Soyadı İş Adresi İş Tel. Faks E-Mail
Mehmet ÇAĞLAR Hollanda Cad No:4/4 Yıldız Çankaya/Ankara 0312-439 14 61-63-64 0312-439 14 65
Battal YILMAZ Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı /Şube Müdürü 0228-214 10 94 214 10 92 battal.yilmaz@bilecik.edu.tr
Selçuk BUĞDAYCI Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi / Konya 0332-223 47 00 0332-241 16 06 sbugdayci@gmail.com
Lokman ARICIOĞLU Balıkesir Gençlik Hizmeleri ve Spor İl Müdürü / Balıkesir
Adil KAMBEROĞLU Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitim Dairesi Bşk. Uzmanı / Ankara